Tag Archives: monsieur Chouchani

Elie Wiesel holds letters of Shoshani in his private archives

עוד מאמר מרתק של העיתונאי המוכשר עופר אדרת (אותו עיתונאי שכתב את המאמר הראשון על הסרט שלנו על שושני בהארץ http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2132317) הפעם הוא כותב על הספר המפורסם ביותר של אלי ויזל “הלילה” ומגלה לנו שד”ר יואל רפל, מנהל לשעבר של הארכיון אלי ויזל בבוסטון, מצא את הגרסא המקורית של כתב היד בעברית של אותו ספר.
הגרסא בעברית שונה מהטקסט בצרפתית, ולא פורסמה לעולם. עוד דבר מעניין במאמר (אך זה ידענו מקודם ממקור אחר): אלי ויזל מחזיק בכמה מכתבים שמר שושני כתב לו ! באזה שם שושני חתם על מכתבים אלו? חשוב לציין שאלי ויזל תמיד טען ששמו המקורי של שושני היה מרדכי רוזנבאום.
http://www.haaretz.co.il/gallery/literature/.premium-1.2925993

Elie Wiesel and Joel Rappel - Picture : Dorit Rappel

Elie Wiesel and Joel Rappel – Picture : Dorit Rappel


“ויזל שומר בביתו הפרטי חומרים נוספים, שלא רצה לחלוק עם העולם, בהם התכתבויות עם אנשי רוח ומנהיגים רבים כמו הרבי מלובביץ’, ג’ימי קרטר, ביל קלינטון, ברק אובמה, ג’ורג’ בוש, רונלד רייגן, יצחק רבין, משה דיין, מנחם בגין ואחרים. גם מכתבים מ”מר שושני”, כינויו של גאון יהודי מסתורי, שמת לפני 50 שנה וזהותו נותרה עלומה, מוחזקים שם.”

“הרב אליהו אביחיל ז”ל על שושני “לפי כל מיני פרטים, שנלקטו פה ושם, הוא היה, כנראה, יליד מרוקו

הרב אליהו אביחיל הלך לעולמו לפני כמה ימים, זכרונו לברכה.
הרב אביחיל ידוע כאיש שנלחם כל חייו כדי לחפש ולהעלות לארץ את השבטים האבודים, מעט אנשים יודעים שהוא גם למד עם מר שושני – בן שושן כפי שהוא קרא לו, שהוא פגש בקיבוץ סעד.
הוא כתב על מר שושני בספרו : “היה גאון עצום, שלא מצויים כמוהו בעולם.” (…) “לפי כל מיני פרטים, שנלקטו פה ושם, הוא היה, כנראה, יליד מרוקו שלמד בישיבות ליטאיות.”
הינה כמה קטעים מהראיון שלו לסרט.

New Interview of Elie Wiesel in New York

Elie Wiesel interviewed by Michael G - June 1st 2015

Elie Wiesel interviewed by Michael Grynszpan - June 1st 2015
Nobel Prize Winner Prof. Elie Wiesel and filmmaker Michael Grynszpan met in New York this week for an interview. They talked about Monsieur Chouchani [Shoshani] who was Elie Wiesel’s teacher for two years and let a huge impact on all his other disciples around the world.

Lecture about Monsieur Chouchani Mister Shoshani מר שושני

Chouchani: a Genius, a Bum, a Legend
chouchani question mark
If you are curious and eager to know more, you may be interested in a lecture about M. Chouchani in English, Hebrew or French. Feel free to contact us: contactfilm@chouchani.com
We have already been invited many times to give lectures and tell the story of this amazing unique character.
We then show exclusive video interviews and reveal concealed parts of the documentary movie we are working on.

Au delà de la légende – Beyond the Legend

“Ses disciples d’un an ou d’une nuit me disaient : “Le Juif errant dans votre livre, c’est bien Rav Shushani, n’est-ce pas?”books-elie-wiesel-1280x960
Je pensais avoir exagéré à dessein ; pourtant j’ai à peine décrit la vérité. Oui, il avait visité des pays exotiques et contrées lointaines ; oui, il semblait intemporel sinon immortel ; oui, il se comportait comme un des Lamed-vavnik qui entrent en exil et choisissent l’anonymat avant d’offrir le salut à leur semblables ; oui, il avait des pouvoirs ; oui, il fascinait, il exaltait, il troublait, il humiliait, il accomplissait en vous, pour vous, des changements dépassant l’entendement.”

Elie Wiesel dans “Paroles d’étranger”

————————————-

“Translation” by Elie Wiesel himself:

“His disciples of one year, or one night, took pains to tell me they were not fooled: “The Wandering Jew, in your book, is Rav Shushani, isn’t it?”
I myself thought I had exaggerated; yet I had told the truth. Yes, he did visit faraway countries; yes he did receive unusually high fees for his lectures, fees he then gave to charity; yes he did behave like one of the hidden Just Men who enter exile and anonymity before offering salvation to their fellow men; yes, he was greater than the legend surrounding his person.”

Testimony: M. Shoshani was in Algeria at Oran around 1929

Témoignage de Shlomo Cohen: M. Chouchani était en Algérie à Oran vers 1929.Synagogue Oran
Testimony of Shlomo Cohen: M. Shoshani was in Algeria at Oran around 1929
עדות של שלמה כהן: מר שושני היה באלג’ריה בעיר אורן בסביבות 1929

http://concours-art-cantorial.over-blog.org/pages/hazan-a-l-honneur-5841800.html
http://fp.reverso.net/concours-art-cantorial-over-blog/4240/en/pages/hazan-a-l-honneur-5841800.html

Le Hazan Salomon Cohen et ses périples… et si!
Salomon Cohen - Chazan
Charles Salomon Cohen est né à Oran en 1899.
Très jeune, il entre comme élève à l’Alliance Israélite d’Oran. Sa voix au timbre chaud et puissant fait déjà l’admiration de son entourage. Il n’a pas 18 ans qu’il est nommé professeur d’hébreu ainsi qu’officiant à la grande synagogue d’Oran. Parallèlement, il est apprenti dans un atelier d’ébénisterie où il obtiendra le diplôme de tourneur sur bois.
Il épouse Anna Denise Cohen, qui le suivit dans toutes ses pérégrinations et avec laquelle il eut 8 enfants.
En 1929 il est nommé Hazan a Sidi bel Abbés, poste qu’il assume en même temps qu’il est Directeur de l’Alliance. C’est en Algérie qu’il fera la connaissance du célèbre érudit Monsieur Chouchani. En 1939 il concourt à Paris afin d’obtenir le poste de Hazan de la synagogue de la rue Buffault.

Il est auditionné par l’éminent Léon Algazy, Maître de musique à la Grande synagogue de Paris, qui est enthousiasmé par ses connaissances musicales et l’amplitude de sa voix.
Il obtient le poste de la rue Buffault.
La guerre éclate et la famille Cohen qui se compose déjà de 6 enfants (il en naîtra encore deux pendant la guerre), se réfugie à Aurillac.
Pendant la guerre, Monsieur Cohen organisera dans son logement des offices de Chabbat et des grandes fêtes ; pour cela, il ira à Clermont-Ferrand pour y chercher un Sefer Thora.

Il reprendra ses fonctions à Paris après la guerre. C’est là qu’il retrouvera M. Chouchani, lequel, séduit par la connaissance approfondie des textes bibliques de M. Cohen ainsi que par sa riche personnalité, désirera passer des nuits d’étude a son domicile, rue Lamartine, ce qui fut un honneur pour lui.
De part son impérieux besoin de voyager et d’aller toujours à la rencontre d’autrui, il traversa différentes villes en changeant même de pays.

D’autre part, la qualité de sa voix et ses connaissances approfondies de la Thora (notamment, celle de la lecture de la Thora), sans omettre son aptitude à passer avec le même bonheur du rite sépharade au rite ashkénaze, le conduiront à se présenter avec un égal succès à Nice (où l’un de ses nombreux élèves fut M. Adolphe Attia), à Thann (Alsace), à Périgueux (Dordogne) puis à Lisbonne où, avec le titre de “Reverend”, il officiera pendant 8 ans.
Il reviendra à Périgueux où il terminera sa carrière, décoré de l’Ordre National du Mérite par M. le Ministre Yves Guen.

“Sur les traces de Chouchani” article de Sandra Ores pour la MENA

young chouchaniUn très bon article de Sandra Ores pour la MENA sur notre film sur Monsieur Chouchani.

Sur les traces de Chouchani (info # 012112/13) [Culture]
Par Sandra Ores © Metula News Agency (www.menapress.org)

Jacob lutta jusqu’à l’aube avec l’homme. Celui-ci, voyant qu’il ne pouvait le vaincre, le blessa à la hanche. L’homme demanda à Jacob son nom, puis le renomma Israël. Jacob lui retourna la question à son tour, mais l’homme répondit “pourquoi demandes-tu mon nom ?”, et ne lui donna point de réponse.

Comme l’homme avec lequel s’est battu Jacob dans le récit biblique, le personnage énigmatique de Chouchani, érudit du XXème siècle, qui fut le maître inégalé de grands penseurs de notre temps, ne révéla jamais son identité.

L’homme qui apparut puis disparut auprès de Jacob fut rebaptisé “l’ange” par les commentateurs rabbiniques décelant dans sa manifestation une présence transcendantale ; de la même manière, les disciples de Chouchani ont perçu dans ce génie du Talmud, de la philosophie, des mathématiques, et maître dans bien d’autres domaines encore, une dimension surnaturelle.

Chouchani n’était d’ailleurs pas son véritable nom. Ce pseudonyme découle du mot hébreu chouchan, qui signifie fleur de lys ; la fleur, pressée sur la face de la pièce d’un shekel, représente un symbole ancien d’Israël.

Caméra à l’épaule, le réalisateur franco-israélien Michael Grynszpan s’atèle à reconstituer le puzzle Chouchani, lequel avait le plus souvent l’allure d’un clochard. Mais Emmanuel Levinas, Elie Wiesel, Jacques Abramoff et d’autres éminents professeurs ont couvert d’éloges les plus respectueuses son intelligence et son savoir.

“Ce maître prestigieux et impitoyable en exégèse et en Talmud” (le Talmud, la Torah orale), tel que le décrivait Levinas, qui a certainement beaucoup appris de lui en matière d’éthique – l’un des principaux domaines d’intérêt et de recherche du philosophe français.

S’il récitait le Talmud, le Zohar1 ou le Guide des Egarés2 de Maïmonide par cœur, Chouchani en faisait de même avec le Coran ou les Vedas3. Il possédait une mémoire ainsi qu’un esprit de synthèse exceptionnels. “Il savait tout”, commenta Wiesel dans un article du quotidien israélien Yediot Aharonot en 1964 ; Wiesel, qui fut son élève pendant trois ans à Paris, et qui considère Chouchani comme l’un de ses plus influents professeurs, écrivit également à son sujet qu’ “il avait lu tous les livres, pénétré tous les secrets, traversé tous les pays”.

chouchani.jpg
L’une des rares photographies de Chouchani

Depuis presqu’une année qu’il planche sur son sujet, Michaël Grynszpan, totalement absorbé, parle sans arrêt de Chouchani. Ce n’est pas la première fois que le réalisateur se penche sur un thème au demeurant abstrus ; en 2011, son film “Descendants de nazis : l’héritage infernal”, montrait des descendants de nazis vivant en Israël, certains s’étant convertis au judaïsme ; son documentaire “Les oubliés de l’histoire” (2005), consacre quant à lui la mémoire des Juifs originaires du Moyen-Orient, réfugiés en Israël suite aux violences dont ils furent victimes lors des mouvements nationalistes arabes du milieu du XXème siècle.

Grynszpan se passionne désormais pour ce héros encore flou dont il approche pas à pas le mystère ; à force de recherches et de rencontres avec ceux qui ont croisé le chemin de Chouchani, il recoupe les bribes d’informations dans le but de toucher du doigt la clé de voute de la logique et de la magie du personnage. Sentir la réalité de ce passeur de sciences nomade s’apparente pourtant à tenter de regarder à travers une vitre opaque.

Car en dépit de sa grandeur et de l’influence qu’il a eue sur des hommes ayant plus tard réalisé une brillante carrière, Chouchani est resté dans l’ombre. C’est que, pour lui, maintenir le secret sur sa propre vie relevait de l’obsession.

A en croire Elie Wiesel, Chouchani parlait une trentaine de langues anciennes et modernes ; mais nul ne connaissait son origine. “Son français était pur, son anglais parfait et son yiddish se pliait aux accents de son interlocuteur”, écrivit Elie Wiesel. Des récits concourent cependant à établir qu’il aurait survécu à la Shoah.

Personne ne lui connaissait non plus ni âge, ni adresse, ni métier, ni famille, ni amour ; “il lui manquait toutes ces caractéristiques qui définissent habituellement un homme en tant qu’élément d’un groupe”, renchérit le Prix Nobel de la paix 1986, qui explique en outre que, sans laisser de trace, il apparaissait et disparaissait à divers endroits du globe, qu’il était chez lui partout et nulle part.

Chouchani n’a laissé aucun écrit ; il a transmis toute sa science par oral à ceux qui ont eu la chance de recevoir ses enseignements – ou la folie de se laisser prendre au jeu de son intelligence aux limites impalpables.

Mais si quarante-cinq ans après la mort de cet homme mystérieux, peu de ceux qui l’ont rencontré ont effectivement dévoilé des indices, c’est aussi parce que, parmi ces hommes et ces femmes, certains craignent d’en parler ; car révéler ses secrets équivaut, en quelque sorte, à transgresser son vœu d’anonymat. Des témoins, dont des individus des plus sérieux et pragmatiques, ont refusé de se confier au réalisateur, craignant probablement que la mémoire de l’homme ne vienne les hanter. Rien d’étonnant à ce que Grynszpan se réveille parfois la nuit, imaginant Chouchani incriminant son travail.

Le professeur d’histoire émérite de l’université israélienne Bar-Ilan, Tsvi Bachrach, subjugué par sa rencontre avec le vagabond prodige, au début des années 50 dans le jeune Etat hébreu, refusa tout d’abord de rencontrer le réalisateur, prétextant “qu’il y avait quelque chose d’effrayant dans cette histoire”.

Shalom Rosenberg, éminent intellectuel israélien, professeur de philosophie juive à l’Université Hébraïque de Jérusalem, suivit lui aussi les enseignements de Chouchani. Lors de l’entretien qu’il concéda à Michael Grynszpan, l’enregistrement du son se brouilla soudain ; “c’est du pur Chouchani !”, marmonna-t-il en souriant. Rosenberg confia au cinéaste que, s’il avait eu un jour Chouchani en face de lui, il aurait alors compris la raison de sa plaisanterie.

Grâce à l’image, Grynszpan parvient à capter les regards mêlés d’effroi, d’envoûtement et d’admiration de ses interlocuteurs, ces éclairs qui dépeignent avec le plus d’authenticité le souffle de Chouchani. “Ce n’était pas humain”, confia Zvi Bachrach. L’un des maîtres à penser des Juifs de France après la guerre, le rabbin Léon Ashkénazi, autrement connu sous le totem de Manitou, se demandait quant à lui “s’il était un homme ou autre chose”.

Afin de rassembler les témoignages, d’Europe, des Amériques, d’Afrique du Nord, d’Asie et des divers pays du monde dont Chouchani a foulé le sol, Michael Grynszpan a créé un site Internet appelant ceux qui ont croisé sa route à s’exprimer. Il reste encore six mois d’enquête et c’est en Uruguay, notamment à Montevideo, où le génie fou s’est éteint, que l’équipe de tournage se rendra prochainement.

Mais plus que d’entendre des opinions au sujet du personnage invraisemblable, ce que cherche avant tout Grynszpan, c’est saisir l’essence et l’architecture de sa pensée, percer la source de ses enseignements, dévoiler les motivations enceintes dans ses pérégrinations. Avait-il compris le sens des innombrables choses de ce monde qui nous échappent ? Etait-il parvenu à entendre le Om sacré (la syllabe sanskrite figurant la perfection, l’unité du monde) ?

Wiesel écrivit, dans son livre Le Chant des morts (ed. du Seuil, 1966), que son mentor “aimait déplacer les points fixes”. L’une de ses particularités consistait à faire jouer les correspondances à partir des éléments d’un texte avec des repères situés dans des domaines complètement distincts ; il plaçait les problématiques dans des contextes infiniment plus larges et inattendus, s’inspirant notamment du Talmud, qu’il percevait comme une source inépuisable et originale de philosophie et d’éthique. Le penseur remettait tout en question, construisait et démolissait ses théories du même coup. Etre son élève devait être épuisant.

Chouchani fut assurément un personnage contradictoire sous tous ses aspects. Il vécut dans la plus grande simplicité, voire en dessous des limites de la décence, hirsute, mangeant salement, dormant sur des bancs, toujours coiffé du même chapeau, mais n’était pas pauvre pour autant ; il aurait gagné beaucoup d’argent en jouant à l’homme d’affaires. Encore aujourd’hui, sa fortune profite à des familles pauvres d’Israël.

Claude Riveline, ingénieur polytechnicien, professeur à l’Ecole des Mines à Paris, auteur de nombreux écrits sur la gestion des organisations et l’influence des “tribus, des rites et des mythes”, rencontra Chouchani pendant moins d’une heure en 1962. Il raconte avoir eu une sensation qui lui était jusque-là inconnue ; celle de se laisser pénétrer complètement par les mots de son interlocuteur, d’en comprendre aussitôt tout le sens. Riveline compare cette situation à la révélation de la Torah sur le mont Sinaï, lorsque, selon le récit, les 600 000 âmes présentes auraient entendu la parole du Dieu d’Israël.

L’ingénieur instille ainsi que Chouchani était doté de la capacité exceptionnelle de connaître et de saisir l’âme des hommes ; de s’y adresser et de s’en faire comprendre parfaitement, en nuançant son discours selon l’âge, le niveau de connaissance, les capacités émotionnelles et intellectuelles de celui ou celle qu’il avait en face de lui. Chouchani avait aussi la vocation de transmettre sa science aux esprits avides de savoir. Dans pas longtemps, Michael Grynszpan sera certainement capable de nous en apprendre un peu plus sur ce personnage mythique et sur sa dialectique.

Notes :

1Zohar : l’un des ouvrages principaux de la Kabale, exégèse ésotérique de la Torah.

2Le Guide des Egarés de Moïse Maïmonide est l’œuvre majeure de ce philosophe juif, considéré comme le plus marquant du Moyen-Age, qui était également rabbin et médecin dans l’Andalousie musulmane du XIIème siècle. Cet ouvrage, dans le quel l’auteur examine entre autres la relation entre la philosophie et la religion, a influencé les philosophes juifs et non juifs des siècles suivants.

3Vedas, ou connaissances en sanskrit : ensemble de textes qui auraient été révélés aux sages indiens, et transmis oralement de brahmane à brahmane jusqu’à nos jours. Un brahmane, dans les sociétés hindouistes, est un membre de l’une des quatre castes regroupant les hommes de lettres et les érudits, et notamment les sacrificateurs et les prêtres.

Metula News
Agency ©

Livre sur Monsieur Chouchani

Pour ceux que le sujet intéresse, nous recommandons la lecture du livre de Salomon Malka “Monsieur Chouchani : L’énigme d’un maitre du XXe siècle”.
JC Lattès, Mar 16, 1994 – Social Science – 232 pages

livre Chouchani
“Dans mon enfance, nous raconte Elie Wiesel, j’attendais le prophète Elie et je dois avouer que lorsque j’ai vu Chouchani pour la première fois, je me suis dit : c’est peut-être lui !” “Chouchani ? Il n’y a pas d’autre sujet.”, affirme Emmanuel Lévinas. L’un et l’autre, le Prix Nobel de la Paix et le Grand philosophe gardent un souvenir ébloui de celui qu’ils nomment leur maître. Qui fut Monsieur Chouchani ? Talmudiste, mathématicien à l’intelligence et à la mémoire prodigieuses, il se révéla un éveilleur, un passeur pour tous ceux à qui il dispensa son enseignement. Sans que jamais personne ne perce le mystère de son origine, ne sache de quoi il vivait et où il vivait, ce qu’il voulait et où il allait. Pour tous, cet aventurier du savoir aux allures de clochard demeura une énigme. Jusqu’à la fin anonyme dans un coin perdu d’Amérique du Sud, où, sur une modeste pierre tombale a été gravé : “Sa naissance et sa mort son scellées dans le secret.” Au fil d’une enquête serrée, Salomon Malka est parti à la recherche de la vérité sur Monsieur Chouchani. Introduit par des entretiens avec Elie Wiesel, le récit de cette quête, qui représente une importante contribution à l’histoire de la pensée contemporaine, se lit comme une nouvelle de Borges.

Salomon Malka est journaliste. Directeur de RCJ et rédacteur en chef-adjoint de L’Arche, il est également l’auteur de Lire Lévinas.