Tag Archives: מר שושני

“Shushani and the Problem of Humiliation”

“Shushani and the Problem of HumiliationIMG_3013

Not every teacher thus honored performed their task with equanimity of spirit. Many were angry, some morose. But Mordechai Rosenbaum (aka Harav Mordechai Shushani) presents a special case. His brilliance, erudition, and devotion to study are legendary, as experienced by Wiesel, Emmanuel Levinas, Shalom Rosenberg, and other members of an elite group of students. He was eccentric in appearance, behavior, and method, dressing poorly, maintaining secrecy in his comings and goings, saying little about his past, and holding marathon classes some days and disappearing for long stretches on others. (…) Wiesel also characterizes Harav Shushani as rude and abrupt, stooping so low as to mock, humiliate, and and torment his students. (…)
Harav Shushani did everything, in other words, that his student wouldn’t think of doing. Wiesel’s way is not to humiliate but to humanize.
Indeed, the relationship between Rav Shushani and his admiring student – humiliation on the one hand, loyalty on the other – replays how Wiesel some years later described the relationship between the renegade talmudic master, Elisha ben Abuya, and his lone remaining disciple, Rabbi Meir.(…) Wiesel never refers to Shushani as an apostate (though others apparently did). The question was more the effect of his teaching on the faith of others rather than on his own. Nevertheless, what thy shared was a pedagogy that had room for the humiliation of their closest disciples.
What then did our teacher learn from his own about teaching ? Perhaps he learned what NOT to do; perhaps WE learn, indirectly and paradoxically, that sometimes one chooses a master (or a master chooses a student) from whom one eventually diverges 180 degrees. But then again, it may be that Wiesel’s classroom teaching draws on Shushani’s, while filtering away its excesses.”

from ELIE WIESEL Jewish, Literary and Moral Perspectives. Alan Rosen.

“הרב אליהו אביחיל ז”ל על שושני “לפי כל מיני פרטים, שנלקטו פה ושם, הוא היה, כנראה, יליד מרוקו

הרב אליהו אביחיל הלך לעולמו לפני כמה ימים, זכרונו לברכה.
הרב אביחיל ידוע כאיש שנלחם כל חייו כדי לחפש ולהעלות לארץ את השבטים האבודים, מעט אנשים יודעים שהוא גם למד עם מר שושני – בן שושן כפי שהוא קרא לו, שהוא פגש בקיבוץ סעד.
הוא כתב על מר שושני בספרו : “היה גאון עצום, שלא מצויים כמוהו בעולם.” (…) “לפי כל מיני פרטים, שנלקטו פה ושם, הוא היה, כנראה, יליד מרוקו שלמד בישיבות ליטאיות.”
הינה כמה קטעים מהראיון שלו לסרט.

Prof. Benjamin Gross cite Monsieur Chouchani sur France 2

Quand soudain on cite Monsieur Chouchani sur France 2…

C’etait il y a deux jours dans l’émission “La source de vie” et c’est le Professeur Benno Gross qui a lui-même connu Monsieur Chouchani qui nous rapporte ici un de ses enseignements…

New Interview of Elie Wiesel in New York

Elie Wiesel interviewed by Michael G - June 1st 2015

Elie Wiesel interviewed by Michael Grynszpan - June 1st 2015
Nobel Prize Winner Prof. Elie Wiesel and filmmaker Michael Grynszpan met in New York this week for an interview. They talked about Monsieur Chouchani [Shoshani] who was Elie Wiesel’s teacher for two years and let a huge impact on all his other disciples around the world.

Lecture about Monsieur Chouchani Mister Shoshani מר שושני

Chouchani: a Genius, a Bum, a Legend
chouchani question mark
If you are curious and eager to know more, you may be interested in a lecture about M. Chouchani in English, Hebrew or French. Feel free to contact us: contactfilm@chouchani.com
We have already been invited many times to give lectures and tell the story of this amazing unique character.
We then show exclusive video interviews and reveal concealed parts of the documentary movie we are working on.

Theater play in Italian about M. Chouchani (Shoshani)

In Italian, again! Miriam Camerini talks about her theater play Monsieur Chouchani (or Shoshani)Camerini_600x400
http://www.lechlecha.me/mounsieur-chouchani/

שושני לימד את הרבי מליובביץ ?

בויקיפדיה כתוב שהרמ”מ מליובאוויטש זצ”ל השתתף בשיעורים שמסר מר שושני על ספר “נפש החיים” להגר”ח מוולאזין זיע”א בפאריס.

במסורת חב”ד אין אף אזכור לעובדה שהאדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל השתתף בשיעוריו, מאידך, בספר ‘ימי מלך’ (תשנ”א. ח”ב עמ’ 958) מביא מהרה”ח ר’ אהרן מרדכי שיחי’ זילברשטרום את המעשה הבא:

“באותה תקופה הסתובב בפריז יהודי ‘מוזר’ מאד בשם שושני שלא לחינם דבק בו הכינוי “החידה של המאה העשרים”. הוא היה בעל קומה בינונית, בקי בש”ס וראשונים על-פה. ‘בעלי שמועה’ סיפרו גם על בקיאותו בספרי-קבלה. לא גידל זקן. מעולם לא היה מעיין בספר. יודעי בר סיפרו שחדשים לבקרים הוא נוהג להחליף את שמו. פעם הזדמן לי, לפגוש ביהודי ‘מוזר’ זה משוחח בבית הכנסת אחר התפלה עם הרבי כשהם מהלכים הלוך ושוב (אגב, כשם שבחייו היה מוזר, כך בפטירתו היתה בנסיבות מוזרות בדרום-אמריקה בשנת תשח”י, כפי שנודע לי אחר-כך). הוא היה ‘טיפוס’ שלא מצא ענין לשוחח עם אנשים מן השורה, שלא היו ברי-שיחה מתאימים לפי ערו”.rabbi Lubavitsch plays chess